Jen pro odborníky!

Tato sekce je učena výhradně odborníkům. Pro laiky je určena poradna pro laiky.


Poradna

Máte v péči pacienta s nehojící se ránou a nevíte jak mu pomoci?

Pak neváhejte a kontaktujte naše specialisty

Osobní kozultace

V Praze a Ostravě nabízíme službu osobní kozultace.

Osobní konzultace

​Co nám může prozradit noha aneb pedikúra nejen pro krásu…

Termín „pedikúra“ je název pro péči o nohy. Podle živnostenského zákona jde o řemeslné služby zahrnující speciální koupele, změkčování kůže, nanášení masek, masáže, upravování, lakování, stříhání a broušení nehtů na nohou. Avšak tento výkon rozhodně nelze vnímat pouze jako zkrášlující. Zkušený pedikér může svým včasným a správně provedeným výkonem předejít řadě nepříjemných komplikací. Platí to ale i opačně. Neodborně provedený zásah pedikéra může způsobit drobná, ale závažná poranění a nastartovat tak proces dlouhodobého hojení, které může končit i ztrátou končetiny. Příklad poškození neodborně provedenou pedikúrou ukazuje obr. 1. Proto je pro pedikérskou činnost nepostradatelná nejen praxe, ale také odborná příprava a orientace právě v oblasti poskytování služeb zákazníkům s chronickým (zejména metabolickým) onemocněním. V tomto článku se zkusíme zaměřit na poskytování služeb klientům s cukrovkou.

Diabetes je jedno z nejsvízelnějších a bohužel nejčastějších metabolických onemocnění. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) žije dnes ve světě 180 miliónů lidí s cukrovkou. Jen v ČR je okolo 830 tisíc lidí, u kterých je tato choroba rozpoznána u mnoha dalších toto onemocnění zatím probíhá nepoznáno. Při poskytování pedikérských služeb bychom proto měli nejen ošetřovat nohy diagnostikovaných diabetiků s maximální opatrností, ale také věnovat pozornost alarmujícím příznakům, které mohou ukazovat na postižení diabetem u osob, které o své chorobě zatím nevědí. Proto věřím, že vám – poskytovatelům, následující informace pomohou.

Proč nohy diabetiků vyžadují důslednější péči a opatrnost

Diabetes nebolí, a právě v tom se často skrývá jeho záludnost. Nebezpečný je především postupně se zhoršující stav cév (angiopatie) a nervů (neuropatie), které probíhají už dlouho předtím než je choroba klinicky rozpoznána. Je nutné mít na paměti, že diabetik by každopádně měl dávat přednost sprchování před koupelemi, neboť ponechání nohou ve stojící vodě může dále zhoršit stav jejich stav. Proto také diabetikům provádíme pedikúru zásadně suchou cestou.

Projevy neuropatie

Nohy zákazníka trpícího diabetickou neuropatií budou s největší pravděpodobností teplé, prokrvené, na hřbetu nohy budou dobře hmatné pulzace, otlaky a případné defekty se budou tvořit na bříšku palce, v oblasti prstů a na patě. Téměř vždy se ve výše uvedených lokalitách tvoří výrazné hyperkeratózy (nadměrné ztluštění a rohovatění kůže, obr. 2). Z důvodu snížení funkce potních a mazových žláz bývají chodidla diabetiků významně suchá, což vede ke vzniku nejrůznějších ragád (trhlin) a dalších drobných poškození (obr.3;4). Poškození nervů při diabetu postupně vede k omezení vnímavosti a snížení citlivosti nohy, na tlak bolest a tepelné změny, a proto může velice snadno dojít k poškození kožního krytu a vzniku defektu také při pedikúře.

Jak postupovat při ošetřování

Před začátkem výkonu se vždy zeptejte, zda není zákazník diabetik. V případě, že není, ale zaznamenáte některý z výše uvedených projevů, pak je na místě doporučit pacientovi alespoň orientační test přítomnosti neuropatie. Např. volně prodejný test Neuropad je pro tento účel velmi vhodný. Podrobnosti a návod k použití je uveden v příbalovém letáku. Nutno podotknout, že toto vyšetření je ryze orientační a jeho pozitivní výsledek vyžaduje další cílená vyšetření a lékařské intervence. Při ošetřování pacienta s neuropatií je nutné mít stále na zřeteli jeho sníženou vnímavost a citlivost. Proto při broušení, stříhání a jiných činnostech je nutná maximální opatrnost. V rámci prevence zákazníka informujte o nutnosti denní kontroly nohou a kontroly vnitřního prostoru boty před každým obutím. Bota přitom musí dobře padnout, být dostatečně prostorná, bez vnitřních švů.

Projevy angiopatie

Při diabetické angiopatii je urychlený rozvoj sklerotických změn tepen, které se u diabetiků projevují v mladším věku než je běžné. Zřejmě se každý z nás setkal s termínem „ucpávání cév“. Jde o situaci, kdy vnitřní průsvit cévy se postupně zužuje, takže cévou neprotéká dostatečné množství krve. K angiopatii přispívají i další patologie jako vysoký tlak a zvýšené hladiny tuků v krvi. Pokud se toto postižení včas nezachytí a adekvátně neléčí, dochází k rozvoji zhoršeného prokrvení ( ischemie). Při ischemii je končetina, chladná, bledá, postižení je velmi bolestivé. Bolest se zvyšuje vždy, když má člověk končetiny ve zvýšené poloze, především tedy v noci. Zákazník většinou není schopen delších procházek, pociťuje křeče či bolesti svalů, na bércích většinou schází ochlupení, nehty rostou jen pomalu a lámou se, otlaky či případná poškození jsou lokalizována především na špičkách prstů, v meziprstí, na patě či okraji nohy (obr.5).

Jak postupovat při ošetřování

Při ošetřování zákazníka s prokázanou angiopatií, nebo zaznamenáte-li některý z výše uvedených projevů je na místě maximální opatrnost. Právě v ischemickém terénu totiž nejčastěji vznikají závažná poškození, která mohou vést až ke ztrátě končetiny. Nedoporučuji proto mechanicky odstraňovat jakékoliv strupy, výrůstky, bradavice apod. Všechny tyto intervence by měly být prováděny v odborné ambulanci lékařem či jiným specialistou. Velmi důležitým faktorem v oblasti prevence je vhodná obuv. Ta musí být zhotovena z vhodného materiálu, musí být dostatečně prostorná a bez vnitřních švů. Ponožky jsou vhodné bavlněné se speciálním lemem, který příliš nezaškrcuje končetinu.

Krátce o postižení bércovými vředy

Lidé postiženi bércovými vředy, které obvykle vznikají na podkladu žilní nedostatečnosti, většinou nenavštěvují pedikérské salóny. Brání jim v tom ostych. Mnozí pedikéři zákazníky s otevřenými ranami ani neošetřují. Otevřená rána na bérci ale nutně nemusí být důvodem k odmítnutí. Pokud je bérec řádně ošetřen a kryt vhodným materiálem, přístrojová pedikúra není nikterak limitována. Je však nutno podotknout, že řada lidí s bércovými vředy používá ke krytí rány nevhodná krytí i obvazy, které pak bývají proteklé, páchnoucí a v tomto stavu je odmítnutí provedení pedikúry pochopitelné. Přestože se samotné ošetření bércového vředu pedikérů přímo netýká, musím zde ale zmínit velmi důležitou součást léčby a tou jsou bandáže. Pro praxi by bylo velmi žádoucí, kdyby techniku a materiály pro řádné bandážování ovládali nejen zdravotníci, pacienti, ale všechny odbornosti, kterých se péče o končetiny týká. Správný typ elastického obinadla a správnou techniku bandážování můžete nalézt na http://www.bolavenohy.cz/files/kompresni_bandaz.pdf

Enzymoterapie, jako podpůrná metoda hojení a léčba otoků

Jako podpůrný prostředek pro léčbu nehojících se ran a defektů je již dlouhá léta doporučován enzymový lék Wobenzym, a to především pro jeho protizánětlivé a protiotokové účinky. Mnohaleté zkušenosti ukazují, že pokud je Wobenzym správně a v dostatečném množství užíván, velmi rychle ustupuje otok, pocitu těžkých nohou a také se sníží bolest. Zde bych ale chtěla upozornit na jeden velmi závažný problém. V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že místo doporučovaného volně prodejného léku Wobenzym jsou v lékárně klientům nabízeny a prodávány potravinové doplňky s obsahem enzymů. Pacient pak bývá zklamán, že „léčba“ neměla žádaný účinek. Jinými slovy chorobný stav je třeba léčit lékem, nikoliv doplňkem stravy. Proto je nutné na tuto skutečnost zákazníky upozorňovat a předcházet tak jejich následným zklamáním.

Shrnutí

Anatomicky označujeme jako nohu pouze spodní část končetiny, uloženou pod hlezenním kloubem. Každý, kdo pečuje o tuto část lidského těla (tedy i pedikér) však může nohu vnímat jako velký zdroj informací. Ovšem noha nad kotníkem nekončí. Je třeba vnímat celkový stav každého, komu péči poskytujeme. Zkušený pedikér tak může identifikovat počínající problém dříve než u zákazníka dojde k významnému poškození. Položme si tedy otázku: „Neměla by být pozice pedikérů v primární péči posílena? Byla by přínosná společná tématicky zaměřená setkání zdravotníků, lékárníků a pedikérů?

Všechny Vás zdraví

Mgr.Hana Vlhová

Farní charita Praha 4 - Chodov

PŘÍLOHA

Obr. 1 Poškození vzniklé nešetrným zásahem pedikéra

Obr. 2 Hyperkeratózy při okrajích neuropatického defektu

Obr. 3 Trhlina na patě, způsobená nedostatečnou péčí

Obr. 4 Následek snížené funkce potních a mazových žláz

Obr. 5 Lokalizace ischemického defektu

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.