Poradna

Máte ránu, která se přes všechnu péči nechce hojit?

Pak neváhejte a kontaktujte naše specialisty

Osobní kozultace

V Praze a Ostravě nabízíme službu osobní kozultace.

Osobní konzultace

Ischemie

Mezi nejčastější příčiny stagnace hojení patří ischemie. Jednoduše řečeno jde o stav, kdy se do postiženého místa nedostává potřebné množství krve. Tato situace nastává v momentě, kdy se sníží průtok krve v přívodné cévě. Příčinou sníženého průtoku je nejčastěji tzv. aterosklerotický plát, který ulpívá na vnitřní stěně cévy a ten jí postupně uzavírá. Co podporuje vznik tohoto plátu je obecně známo (zvýšený celkový cholesterol, kouření, vysoký krevní tlak, nízká pohybová aktivita, obezita, dědičná dispozice). Pokud se vytvoří rána v místě, které není dostatečně prokrveno, vzniká veliký problém! Takto postižení lidé musí neprodleně vyhledat odbornou pomoc, jinak riskují vážné poškození, mnohdy končící ztrátou končetiny či její části (obr.1).

Pokud jde o člověka, kterému byla ischemie již dříve diagnostikována a tudíž o ní ví, pak v žádném případě nedoporučuji experimentovat s lokálními prostředky (už vůbec ne na základě televizní reklamy!). Prostředků pro lokální použití je skutečně nepřeberné množství a rozhodně nejsou všestranně použitelné! K jejich používání nestačí přečíst příbalový leták. Zde je zapotřebí orientovat se také v anatomii a fyziologii kůže a ve fázovém hojení. A takové znalosti laici obvykle nemívají. Bohužel ani sami zdravotníci, byť se snaží svou radou a doporučením pacientovi pomoci, situaci často správně nevyhodnotí a doporučí prostředek, který pro konkrétní ránu není vhodný, ba dokonce může proces hojení dále zhoršovat. Je tedy nutno skutečně vyhledat praktického , případně cévního lékaře a dále se držet jeho doporučení. Samozřejmě může ale jít o člověka, který cévní systém v pořádku nemá, ale neví o tom. Takový člověk mnohdy poškození příliš neřeší. Zpočátku ho zvládá běžně dostupnými prostředky (Betadine, Peroxid, Hemagel, Framykoin, apod.). Později, když se rána nehojí, někteří vyhledají odbornou pomoc, jiní ale pokračují v „samoléčbě“, kdy informace vyhledávají na internetu, v lékárnách, či od svých známých apod. Pak se stává, že během krátké doby je rána léčena zcela rozdílně působícími materiály, což způsobí její další zhoršení. Teprve až tento pokus selže, většinou vyhledají odbornou pomoc. V té době už ale mohou být poškozeny i hluboké tkáňové struktury, čímž se proces hojení významně zkomplikuje a prodlouží.

Co čeká pacienta v ordinaci lékaře

Lékař se ve většině případů snaží takto postiženého pacienta v co nejkratším termínu odeslat k podrobnému cévnímu vyšetření, kterým lze velmi spolehlivě potvrdit či vyvrátit překážku v cévním systému dané končetiny. Dle jeho výsledků pak stanoví další postup. Pokud se překážka nepotvrdí, je nutno dále pátrat po příčině stagnace. V opačném případě je nutná co nejrychlejší úprava poměrů v končetině ve smyslu návratu dostatečného prokrvení. Tento lze zajistit dvěma způsoby.

1. chirurgicky: mechanickou úpravou postižené cévy. Výkon se nazývá angioplastika, provádí se v lokální anestezii a obvykle vyžaduje hospitalizaci na 24 hodin. Jde o zavedení jehly a posléze katetru stehenní tepnou co nejblíže cévnímu uzávěru. Ucpané místo se rozšíří „balónkem“ a následně se do postiženého místa vloží stent. Stent je pružná výztuha, která se roztáhne do tvaru trubičky a nedovolí cévě, aby se znovu zúžila. Cílem je co nejrychleji přivést krev ke tkáním pod uzávěrem a zabránit tak nezvratnému poškození končetiny.

Před vyšetřením je třeba informovat lékaře o vašich případných onemocněních a o lécích, které užíváte. S ohledem na podání kontrastní látky je pro lékaře zejména důležité, zda máte nějaké alergie (zejména na jód) či astma, onemocnění ledvin nebo štítné žlázy, zda nejste diabetik. Lékař se také bude ptát, zda nemáte poruchy srážlivosti krve či zda jste nezaznamenal/a tendenci ke zvýšenému krvácení. Z léků jsou důležité zejména ty, které ovlivňují krevní srážlivost (Warfarin, Pelentan aj.), tyto léky je třeba před vyšetřením zaměnit za injekčně podávaný heparin. Den před vyšetřením se provádí krevní odběr pro vyšetření krevní srážlivosti. V den vlastního vyšetření je třeba přijít nalačno, to znamená nejíst, nepít a ani nekouřit minimálně 4 hodiny. Diabetici dostávají obvykle infuzi s glukózou a inzulínem. Poslední přípravou před angiografií je vyholení místa vpichu (třísla).

2. konzervativně: užíváním léků, důslednou léčbou přidružených chorob (cukrovka, hypertenze), trénink chůze, omezení živočišných tuků ve stravě a péči o nohy. Zcela zásadní pro další osud nejen končetiny ale celého organismu je abstinence kouření!!! Cílem konzervativní léčby je zpomalení aterosklerotických změn, zvýšení prokrvení končetiny a podpora vzniku vedlejšího (kolaterálního) krevního oběhu, který výrazně přispívá k zásobení končetiny okysličenou krví.

Podpůrná terapie

Je způsob léčby, kterým se zvyšuje šance nemocného na vyléčení či zmírňuje příznaky nemoci, aniž by však léčil samotnou chorobu či samostatně vedl k uzdravení. Sama o sobě tedy nemůže pacienta vyléčit, ale výrazně léčbu zefektivní a přispěje k dřívějšímu návratu do běžného života. Za všechny uveďme ty nejpoužívanější:

1. Systémová enzymoterapie

Používá cíleně sestavené směsi rostlinných a živočišných enzymů ve formě tablet. Aby enzymy nebyly v žaludku poškozeny kyselými trávicími šťávami, jsou v tabletách chráněny speciálním obalem. Rozpouštějí se až v příznivém prostředí tenkého střeva, kde také probíhá vstřebání části enzymů do krevního a mízního oběhu a do tkání. Působí pak v celém organizmu (systému), např. v místech zánětu, defektů, otoků apod. Zlepšené zásobení tkání kyslíkem a živinami i zlepšené odplavování škodlivin přispívá k urychlení procesu hojení a k ústupu bolestí, které pravidelně doprovázejí chronické rány. Nejznámějším prostředkem systémové enzymoterapie je Wobenzym. Ten obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40letou léčebnou praxí. Z mnoha příznivých účinků Wobenzymu se v praxi využívá především účinek protiotokový. Obecně je známo, že tam, kde je otok dochází k útlaku přívodných cév a kapilár a čímž dojde k poruše mikrocirkulace. Nejefektivnějším řešením je tedy otok redukovat. Pomocí Wobenzymu je redukce možná v poměrně krátkém čase. Vzpomenu ještě jeden velmi významný účinek Wobenzymu, a to je jeho role „vehikula“. Znamená to, že Wobenzym podporuje průnik současně podávaných antibiotik do tkání. To je velmi důležité při léčbě bakteriálních infekcí, které komplikují hojení chronických ran. Více o Wobenzymu najdete na stránkách www.wobenzym.cz

2. Magnetostimulace

Jedná se o metodu, při které na organismus působí elektromagnetické pole o velmi nízkých hodnotách. V tom je největší rozdíl ve srovnání s klasickou magnetoterapií. Nízké hodnoty umožňují poskytovat tuto podpůrnou léčbu i pacientům s kovovými implantáty. Jedinou kontraindikací, týkající je kovových materiálů, jsou pacienti s implantovaným kardiostimulátorem. Při této metodě se využívá biologického účinku magnetického střídavého pole, které má bioelektrický efekt, jenž způsobuje normalizaci buněčné membrány. Dále biochemický efekt, který ovlivňuje enzymovou aktivitu a oxydoredukční procesy a bioenergetický efekt stimuluje výživu a růst buněk a zvyšuje tělesnou regeneraci. Proto je magnetostimulace účinná např. pro snížení bolesti, zlepšení pohyblivosti, zmírnění otoků, hematomů, zmírnění spasticity a zlepšení hojení a zpomalení degenerativních procesů v kostech.

Jak může pacient sám sobě pomoci?

Především je nutno ze svého denního režimu vypustit, nebo alespoň eliminovat vše, co léčbu komplikuje: kouření, nadměrné užívání alkoholu, nadměrný příjem potravin, nedostatek pohybových aktivit, apod.). Dále pak je nutno dbát o maximální hygienu a péči o postiženou končetinu. Nestačí pečovat jen o vlastní ránu. Nutná je maximální hygiena meziprstních prostor a nehtů. Mykotická a plísňová onemocnění v těchto lokalitách jsou velmi častá a léčbu komplikují (obr.2)

Pokud totiž dojde ke vzniku a rozvoji infekce v místě ischemie, velmi rychle dochází k rozvoji gangrény, která může vést až ke ztrátě končetiny či její části. Nutná je proto maximální čistota a dodržování postupu při převazu. Velmi častý a velmi nebezpečný je vznik ragády (praskliny) v oblasti paty:

ragády (praskliny) v oblasti paty

Tato lokalita je pro hojení zvláště složitá a léčí se jen velmi svízelně.

Špatně se hojící pata

Vzhledem k tomu, že uvnitř ischemických tkání je problém s nedostatečným přívodem kyslíku, není žádoucí, abychom ho ještě omezovali zevně příliš těsným oděvem, botami či dokonce bandážemi. Jak mohou vypadat prsty u nohou ischemika po celodenní chůzi v těsných botách demonstruje následující obrázek.

Proto je nesmírně důležité postiženou část končetiny odlehčit vhodnou obuví či kompenzační pomůckou.

Příklady kompenzačních pomůcek Příklady kompenzačních pomůcek Příklady kompenzačních pomůcek Příklady kompenzačních pomůcek Příklady kompenzačních pomůcek

Výše uvedená doporučení jsou jen jednou z mnoha možností, jak zefektivnit léčbu a urychli hojení. Máte-li v oblasti hojení ran otázky, na která byste rádi znali odpověď neváhejte se zaregistrovat. Společně se pokusíme Vaše otázky zodpovědět a pomoci Vám.

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.