Poradna

Máte ránu, která se přes všechnu péči nechce hojit?

Pak neváhejte a kontaktujte naše specialisty

Osobní kozultace

V Praze a Ostravě nabízíme službu osobní kozultace.

Osobní konzultace

Kdo vlastně o člověka s nehojící se ránou pečuje?

Léčbou chronických ran se dnes zabývají jak jednotlivci z řad zdravotníků, tak zdravotnické organizace, ambulantní i lůžková zařízení a v neposlední řadě též farmaceutické firmy. V praxi se s ranami můžeme setkat prakticky všude. Na všech základních odděleních nemocnic v ambulancích, sociálních zařízeních, stacionářích apod. Jaká postižení nejvíce pacienty sužují? V 85 % případů se setkáváme s bércovými vředy žilního původu, v 10 % tepenného původu a ve 20 % se výše uvedená postižení vyskytují současně. V 5 % vzniká vřed z jiných příčin (např. úraz, hematologický, infekční nebo autoimunitní původ či bakteriální infekce). Zkusme se zamyslet nad tím, co vede jednotlivce či organizace k péči o nehojící se ránu.

Péče samotného pacienta

V praxi se málokdy setkáme se situací, kdy člověk ihned po zjištění vzniku defektu kontaktuje lékaře. Tento postup zaznamenáváme většinou pouze u diabetiků, kteří takto jednají na základě svých předešlých zkušeností. Častější bývá laická péče, poskytována buď samotným poškozeným, či jeho blízkými. Tento člověk bývá nejčastěji vyzbrojen celou řadou nápadů, jak vzniklou situaci řešit, případně své metody zkonzultuje se svým okolím, kdy v převážné většině případů převezme další 100% zaručené rady. Mezi ty nejčastější patří např: koupele v heřmánku, řepíku, hypermanganu, dále propolisová tinktura, „černá“ mast, aloe, med, konopná mast apod. Až když nezabírají „dobré rady“ a postižení se stále nehojí, vydá se dotyčná osoba k lékaři.

Péče praktického lékaře

Nejčastěji člověk vyhledá pomoc praktického lékaře. Jemu pak pacienti vylíčí dosavadní léčebné postupy včetně používaných lokálních prostředků (někdy raději spoustu věcí ani nepřiznají) a očekávají odbornou radu, pak nějaký recept, poukaz na obvazový materiál a spokojeně odcházejí domů. Ano…, toto vše lékař může učinit, ale s jakým efektem? Jak již bylo řečeno, kouzelné masti ani zázračná lokální krytí neexistují. Převazový materiál, který je nutný k převazům také nelze očekávat jen od lékaře. Spoustu potřebných pomůcek a prostředků k ošetřování pojišťovny vůbec nehradí. Je proto nutná i finanční spoluúčast pacienta, takže si některé z doporučovaných pomůcek pacient prostě koupí. Často slýchaná věta: „Však mi to doporučil doktor, tak ať mi to taky napíše. Kde mám na to brát…“ je velice rozporuplná. Ano, lékař či jiný odborník může doporučit určitý materiál, ale je pouze na pacientovi, zda-li jeho doporučení bude akceptovat. Na postup lékaře totiž velmi důkladně dohlíží pojišťovna, která velmi přísně sleduje jeho tzv. limity. Pokud je lékař přečerpá, jsou mu kráceny platby v příštím roce. Pacientů, kteří lékařskou péči potřebují, je mnoho a nelze je proto všechny vybavit z účtu pojišťovny. Proto jsou ve většině případů předepisována jen nejlevnější krytí a obvazy, které sice splní základní podmínku (aby byla rána krytá) ale nejen že nepodpoří vlastní hojení, ale mnohdy mu dokonce brání. A tak se dostáváme k poslední intervenci, kterou lékař muže nabídnout a tou je odborná rada. Ta se většinou vztahuje k odeslání ke konzultaci na některou z kožních klinik, kde bude pacient vyšetřen specialistou na dané potíže. Pokud má lékař prostor je tento postup ještě doplněn o (pro pacienty) nepříjemná doporučení jako je se střídmost v jídle, dodržování životosprávy a pitného režimu, omezení kouření apod. Lékař tímto postupem vlastně splní očekávání pacienta a dále spoléhá na vyjádření kolegy-specialisty, což je z lékařského hlediska zcela v pořádku.

Kontrola v kožní ambulanci

Další kroky pacienta tedy směřují ke kožnímu specialistovi. Zde dojde opět k vyšetření vlastního defektu a poté k vydání recepisu na tzv. magistraliter, což jsou v lékárně vyrobené masti podle lékařem stanovené receptúry. Některá jsou určena pro ošetření okolí defektu, jiná přímo do něj. Dále bývají vydávány materiály tzv. „vlhkého hojení“, což jsou nejrůznější krytí, gely či pasty. Do zprávy lékař rozepíše intervaly mezi jednotlivými převazy a dále pak termín další kontroly. Tento postup je z hlediska lékařského jistě správný, ale zamysleme se nad tím, jak je v tomto případě vnímán samotný pacient. Jeho role je jednoznačně pasivní (není nikterak vtažen do procesu hojení, nezná důvod použití konkrétního materiálu, většinou neví, jak se zachovat v případě nežádoucích reakcí a jak vlastně může taková nežádoucí reakce vypadat). Zkrátka jen splní ordinaci lékaře buď sám, nebo za asistence blízké osoby. Na základě doporučení specialisty-kožního lékaře pak většinou léčba pokračuje někdy s vyšším, někdy s nižším efektem - někdy týdny, někdy měsíce, někdy roky.

Zhoršení stavu občas vyžádá hospitalizaci

V některých případech, kdy je hojení komplikováno významnou infekcí, nedostatečným prokrvení či dalším mechanickým poškozením je nutno pacienta dočasně uložit na lůžko některého zdravotnického zařízení. Nejčastěji to bývají buď kožní, nebo interní kliniky. Tam většinou bývá toto zhoršení řešeno jaksi komplexněji. Porovnávají se výsledky krve s výsledky cévních vyšetření, výsledky kožních stěrů, rentgeny apod. Významné infekce se nejčastěji řeší žilním podáním antibiotik, vysoká sekrece s progresí využitím invazivních metod jakou je např. podtlaková terapie (V.A.C. systém), odumřelou tkáň mechanicky odstraňují chirurgové. V některých případech je indikována aplikace larviček, které ránu velmi dokonale vyčistí atd. Po kompenzaci stavu je pacient propuštěn do domácího ošetřování s doporučením pro praktického lékaře. Velmi vhodné je před propuštěním kontaktovat některou z organizací, poskytujících odbornou zdravotní péči přímo u pacienta doma. V tomto směru zaznamenáváme, že lůžková zařízení této možnosti skutečně bohatě využívají a jejich sociální pracovníci tuto službu domlouvají dříve, než k vlastnímu propuštění dojde.

Domácí zdravotní péče

Je poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při ukončené hospitalizaci. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí rozhodne o poskytování domácí péče. Jedná se o zdravotní a pečovatelskou službu, poskytovanou všem věkovým kategoriím, to znamená dětem, seniorům, chronicky nemocným a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších. Jak tedy mohou agentury domácí péče pomoci pacientům s nehojícími se ranami? Odpověď je jednoznačná – velmi mnoho !

Jak již bylo výše uvedeno, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, tudíž je pacientovi poskytována zdarma. Podmíněna je však vypsáním poukazu (žádanky), ve které praktický či ošetřující lékař žádá o konkrétní službu agenturu či charitu se kterou se předtím telefonicky dohodl. Na základě šetření, které provede nejčastěji vrchní sestra dané agentury v místě bydliště pacienta (klienta) je pak sepsán příjem, vypracován individuální plán péče, případně dohodnuty další kroky, potřebné k bezproblémovému průběhu. V dnešní době je mezi sestrami agentur domácí péče a charity spousta specialistů na péči o nehojící se rány, takže péče je vedena velmi profesionálně a také komplexně. Výhodou této formy péče je snížení nákladů na zdravotní pojišťovnu , maximální omezení vzniku tzv. nozokomiálních (nemocničních) nákaz a maximální aktivizace pacienta (klienta) a jeho rodinných příslušníků.

Co z toho vyplývá

Obecně lze říci, že každý člověk by měl spoléhat především na své síly, případně na síly svých příbuzných a blízkých. V případě, že člověk onemocní, měl by své síly spojit s lékařem a osvojit si (přijmout) opatření, nezbytná ke zdárnému hojení. Těch obecných doporučení je nespočet jako např.: nepřejídejte se, pijte hodně tekutin, dodržujte životosprávu, uplatňujte pohybovou aktivitu. apod. Já bych k těmto radám přidala jednu zcela zásadní. Významný problém má významnou příčinu a odstranit tuto příčinu vyžaduje významnou změnu – pacientovu významnou změnu!!! Proto je nejlepší cestou zmobilizovat všechny své síly, případně síly rodinných příslušníků či jiné blízké osoby a snažit se co nejrychleji začít pracovat na změně svého dosavadního životního stylu včetně dosavadního lokálního ošetřování. Velmi efektivní a flexibilní metodou jak zjistit potřebné informace a potřebná doporučení je využít právě těchto stránek, na kterých Vám velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně zkonzultujeme stav Vaší rány pomocí zaslané fotografie postižené části Vašeho těla.

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.