Jen pro odborníky!

Tato sekce je učena výhradně odborníkům. Pro laiky je určena poradna pro laiky.


Poradna

Máte v péči pacienta s nehojící se ránou a nevíte jak mu pomoci?

Pak neváhejte a kontaktujte naše specialisty

Osobní kozultace

V Praze a Ostravě nabízíme službu osobní kozultace.

Osobní konzultace

​Co nám může prozradit noha aneb pedikúra nejen pro krásu…

Anatomicky označujeme jako nohu pouze spodní část končetiny, uloženou pod hlezenním kloubem. Každý, kdo pečuje o tuto část lidského těla (tedy i pedikér) však může nohu vnímat jako velký zdroj informací. Ovšem noha nad kotníkem nekončí. Je třeba vnímat celkový stav každého, komu péči poskytujeme. Zkušený pedikér tak může identifikovat počínající problém dříve než u zákazníka dojde k významnému poškození. Položme si tedy otázku: „Neměla by být pozice pedikérů v primární péči posílena? Byla by přínosná společná tématicky zaměřená setkání zdravotníků, lékárníků a pedikérů?


Aktivizace pacientů s cévním poškozením končetin

Do Center chronických ran přicházejí nejčastěji pacienti s doporučením kožního lékaře poté, co selhala lokální terapie nebo od lékaře praktického. V druhém případě sebou pacienti přinášejí řadu výsledků z nejrůznějších vyšetření, odběrů apod. Často jde o výsledky, které již nejsou aktuální či přímo nesouvisí s daným problémem. Ve většině případů zjišťujeme, že byla použita spousta lokálních prostředků včetně moderních krycích materiálů, přesto však ke zlepšení nedošlo. Dlouholetá praxe nám ukazuje, že většina těchto pacientů má jeden společný velmi podstatný problém.


Diabetické defekty
Edukační program pro pacienty s rizikem vzniku SDN

Cílem edukace je:

  • akceptace a dodržování efektivního terapeutického programu a realizace efektivního selfmonitoringu
  • zlepšení kvality života, zlepšení metabolické kompenzace s důsledkem snížení prevalence pozdních komplikací a zpomalení jejich progrese, snížení invalidity, snížení morbidity, snížení dnů hospitalizace.
  • zlepšení compliance pacientů, snížení incidence nežádoucích účinků léčby, pokles spotřeby medikamentů a jiných léčebných prostředků
  • zachování plné práceschopnosti

Chceme pomáhat diabetikům

Dostáváte se na stránky, které jsou určeny všem, kteří mají potíže s dlouhodobě nehojícími se ranami a otoky, dále diabetikům, lidem s cévním onemocněním končetin a také všem, kteří mají takto postižené osoby ve svém okolí a chtějí jim pomoci.